تبلیغات
جهان ما - اگه آدرس قالبی رو که ساختم دوست دارید، کلیک کنید
 
جهان ما
اقا تقصیر شما نیست که تصویر شما نیست - من آینه ای پرشده از گرد و غبارم
درباره وبلاگ


من احمد یک نوجوان 15-16 ساله هستم و این جا از کتاب هایی که اغلب برای هم سن های خودم مناسب هست می نویسم. بچه ها می تونند پیشنهاد یا نظری اگه دارند اینجا بذارن یا از کتاب ها شون چیزای قشنگ برای من بذارن.با تشکر از جناب آقای روح الله دانش.
ممنون که از بازدیداتون کم نمی کنید.
مدیر وبلاگ

مدیر وبلاگ : سید احمد میرخندان
نظرسنجی
مطالب این وبلاگ چه طوری ست؟
به نظرم که قالب خوبی شده....

خواستید میتونید برای وب خودتون استفاده کنیدش فقط اگه خواستید بی زحمت آدرس وبم رو هم پایینش بنویسید تا هم به نفع من شه هم به نفع شما.

اگه شما هم دوسش دارین این آدرسشه:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


<html>

<head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" />
<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" />

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]"
href="[cb:blog_rss_href]" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]"
href="[cb:blog_atom_href]" />

</head>
<style>
*{font-family:tahoma;direction:rtl;color:#FFFFFF}
#sidebar{float:right;width:200px;margin-right:5px}
#content{float:left;width:500px;padding:20px}
#body{display:block;font-size:12px}

a,a:hover,a.visited{text-decoration:none}
.inbox{list-style:none; padding:0 4px}
ul{padding:3px;margin:5px;}
h2{color:red}
h2 a{color:#ADADAD; font-size:25px; font-family:arial}
h3{color:#BABABA; margin-top:0; font-size:20px; font-family:arial; text-align:center}
#header h1 a{font-size:35px; font-family:arial; float:right; color:FFFFFF}
#header h1{margin:0; height:50px; overflow:hidden}

.author_box img{float:right;border:none;}
.mihan_logo{text-align:center;height:131px;margin-top:10px;
background: url(http://static2.mihanblog.com//public/images/logo/poweredby.gif) no-repeat top center;}
.slogan{
color:#FFFFFF; text-align:center; padding:5px 0;
background: url(http://static2.mihanblog.com//public/images/template_packages/16/body_background.png) repeat;
background: expression(#000000);
}

#footer{font-size:9px;display:block;margin-top:50px; float:left}
#footer a,#footer a:hover,#footer a:visited{color:#000;}

.hr{border-top:1px solid #CCCCCC;height:1px;margin:3px;}

body{margin:0; background: #FFFFFF url(http://static2.mihanblog.com//public/user_data/user_template/610/1827871_photo_mid.jpg) no-repeat fixed center}

.sidebar_box{background-color:#373737; padding:10px 5px; line-height:5px; line-height:20px}
.sidebar_box_border{background-color:#373737; height:1px; display:block; overflow:hidden}
.sidebar_box_border_div{width:185px;}
.seprator{margin-bottom:10px}
.main_menu{text-align:center}
.blog_title{color:#FFFFFF}

#header{height:200px; overflow:hidden; background: #993399 url(http://static2.mihanblog.com//public/user_data/user_template/610/1827871_photo_top.jpg) center no-repeat}
#body{
background: url(http://static2.mihanblog.com//public/images/template_packages/16/body_background.png) repeat;
background: expression(#000000);
}
#blog_body{width:750px; margin:30px auto; }
#footer_background{background: url(http://static2.mihanblog.com//public/user_data/user_template/610/1827871_photo_bot.jpg) repeat-x; padding-bottom: 600px}

.clearfix {
display:inline-block;
}
.clearfix:after {
clear:both;
content:'.';
display:block;
height:0;
visibility:hidden;
}
* html .clearfix {
height:1%;
}
.clearfix {
display:block;
}
</style>
<body>

<div id="blog_body">

<div id="header">
<h1><p style="text-align:center; margin:0"><a class="blog_title" href="[cb:blog_address]" style="margin:10px">[cb:blog_title]</a></p></h1>
</div>

<div class="slogan">[cb:blog_slogan]</div>

<div class="clearfix">

<div id="body" class="clearfix">

<div id="content">
<cb:block_post>
<cb:loop_post>
<div>
<h2>
<a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a>
</h2>
<p class="date">
[cb:post_create_date] [cb:post_create_time]
</p>
</div>

<b>نویسنده :</b>
<a href="[cb:post_author_href]">
[cb:post_author_name]
</a>

<br/>

<cb:block_post_category>
<b>ارسال شده در:</b>
<cb:loop_post_category>
<a href="[cb:post_category_href]">
[cb:post_category_name]
</a>،
</cb:loop_post_category>

<br>
</cb:block_post_category>

[cb:post_author_photo_big]
[cb:post_body1]
[cb:post_body2]

<br>

[cb:post_continue_link]

<br>
<br>

<a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">
<b>دیدگاه ها : </b>
[cb:post_comment_count] [cb:post_comment_text]
</a>

<br/>

<cb:block_post_tag>
<b>برچسب ها:</b>
<cb:loop_post_tag>
<a href="[cb:post_tag_href]" >
[cb:post_tag_name]
</a> ،
</cb:loop_post_tag>

<br/>
</cb:block_post_tag>

<cb:block_post_related_link>
<b>دنبالک ها:</b>
<cb:loop_post_related_link>
<a href="[cb:post_related_link_href]" target="_blank">
[cb:post_related_link_name]
</a> ،
</cb:loop_post_related_link>

<br/>
</cb:block_post_related_link>

<b>آخرین ویرایش:</b>
[cb:post_edit_date] [cb:post_edit_time]

<br><br>

</cb:loop_post>
</cb:block_post>

<br><br>

<cb:block_general_list>
<cb:loop_general_list>
<a href=" [cb:general_list_href]" title=" [cb:general_list_title]">
[cb:general_list_text]
</a><br>
</cb:loop_general_list>
</cb:block_general_list>

<cb:block_pages>
تعداد کل صفحات : [cb:pages_total]
<cb:loop_pages>
<a href=" [cb:pages_href]"> [cb:pages_no]</a>
</cb:loop_pages>
</cb:block_pages>


<div id="footer" class="clearfix">
<strong>
POWERED BY <a href="http://www.mihanblog.com/">
<font color="#FF0000" size="2px">M</font>IHAN
<font color="#FF0000" size="2px">B</font>LOG.COM</a>
</strong>
</div>
</div>

<div id="sidebar">
<cb:block_search>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<input type="text" name="search_text" style="width:90px"/>
<input type="submit" value="[cb:search_button_text]"/>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_search>

<div class="seprator"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>

<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<div style="text-align:center">
<div align="center" style="border:none; width:160px; overflow:hidden">[cb:blog_logo]</div>
<a href="[cb:blog_email]"> پست الکترونیک</a><br/>
<a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a><br/>
<div style="text-align:center">[cb:blog_description]</div>
<div class="clearfix" style="margin-right:70px">
<a href="[cb:blog_rss_href]"><img style="border:none; float:right" src="http://static2.mihanblog.com//public/images/icon/rss.gif"/></a>
<a href="[cb:blog_Atom_href]"><img style="border:none; float:right" src="http://static2.mihanblog.com//public/images/icon/atom.gif"/></a>
</div>
</div>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>

<div class="seprator"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>

<cb:block_poll>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<h3>نظرسنجی</h3>
[cb:poll_question]<br>
<cb:loop_poll>
[cb:poll_answer]
<br>
</cb:loop_poll>
<input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"/>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_poll>

<div class="seprator"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>

<cb:block_blog_tag_cloud>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<h3>اَبر برچسبها</h3>
<cb:loop_blog_tag_cloud>
<a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
[cb:blog_tag_cloud_text]
</a>
</cb:loop_blog_tag_cloud>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_blog_tag_cloud>

<div class="seprator"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>

<cb:block_blog_category>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<h3>آرشیو موضوعی</h3>
<cb:loop_blog_category>
<a href="[cb:blog_category_href]">
[cb:blog_category_name]([cb:blog_category_post_count])
</a>
<br/>
</cb:loop_blog_category>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_blog_category>

<div class="seprator"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>

<cb:block_author>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<div>
<h3>نویسندگان</h3>
<cb:loop_author>
[cb:author_photo_small]
<a href="[cb:author_href]">
[cb:author_name]([cb:author_post_count])
</a>
<br/>
</cb:loop_author>
</div>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_author>

<div class="seprator"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>

<cb:block_extrapage>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<h3>صفحات جانبی</h3>
<cb:loop_extrapage>
<a href="[cb:extrapage_href]">
[cb:extrapage_title]
</a>
<br/>
</cb:loop_extrapage>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_extrapage>

<div class="seprator"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>

<cb:block_blog_archive>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<h3>آرشیو</h3>
<cb:loop_blog_archive>
<a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a>
<br/>
</cb:loop_blog_archive>
<a href="[cb:blog_archive_full_list_href]"><b>همه آرشیوها</b></a>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_blog_archive>

<div class="seprator"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>

<cb:block_link>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<h3>لینکستان</h3>
<cb:loop_link>
<a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank">
[cb:link_text]
</a>
<br/>
</cb:loop_link>
<a href="[cb:link_full_list_href]"><b>همه لینکها</b></a>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_link>

<div class="seprator"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>

<cb:block_linkdaily>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<h3>لینکدونی</h3>
<cb:loop_linkdaily>
<a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">
[cb:linkdaily_text]
</a>
<br/>
</cb:loop_linkdaily>
<a href="[cb:linkdaily_full_list_href]"><b>همه لینکها</b></a>
<a href="[cb:linkdaily_new_href]"><b>ارسال لینک</b></a>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_linkdaily>

<div class="seprator"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>

<cb:block_blog_recent_post>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<div>
<h3>مطالب اخیر</h3>
<cb:loop_blog_recent_post>
<a href="[cb:blog_recent_post_href]">
[cb:blog_recent_post_text]
</a>
<br/>
</cb:loop_blog_recent_post>
</div>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_blog_recent_post>

<div class="seprator"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>

<cb:block_stat>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<h3>آمار وبلاگ </h3>
کل بازدید : [cb:stat_total_view]<br/>
بازدید امروز : [cb:stat_today_view]<br/>
بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]<br/>
بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]<br/>
بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]<br/>
تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]<br/>
تعداد کل مطالب : [cb:stat_total_post]<br/>
آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]<br/>
آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]<br/>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_stat>

<div class="seprator"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>

<div class="sidebar_box_border_div">
[cb:blog_script]
</div>

<div class="sidebar_box_border_div">
<div class="mihan_logo"></div>
</div>
</div>

</div>
</div>

<div id="footer_background"><img src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>

</div>

</body>

</html>


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :